Geschiedenis

De stichting Vrienden van Rwanda is in 1989 opgericht door Elone Hellemans. Na het gymnasium volgde zij een studie theologie, maar ontdekte al snel dat ze liever praktisch bezig was. Daarom stapte Elone over naar een opleiding tot vroedvrouw in Liverpool. Na haar opleiding werkte ze een tijdje in Venezuela, maar het echte werk begon in 1963 toen ze via de Belgische zending naar Rwanda werd uitgezonden.

Eerst liep Elone een stage in Butare en daarna ging ze aan het werk in het ziekenhuis van dr. Frank van Hasselt in Kirinda. Elone werd directrice van de opleiding voor verplegers en vroedvrouwen die na de opleiding overal verspreid in Rwanda in de zorg aan de slag gingen.

Elone en Rwanda zijn door de jaren met elkaar vergroeid. Ze overwinterde jaarlijks in Rwanda waar ze een eigen woning met veranda bezat die een prachtig uitzicht bood over de heuvels en valleien rond Kirinda. Tijdens haar werk in Kirinda merkte Elone een groeiende behoefte aan kleuteronderwijs. Daarom richtte ze in 1985 een kleuterschool op. Om ook jongeren wiens familie niet in staat waren om de middelbare school of studie te bekostigen te ondersteunen, werd de stichting Vrienden van Rwanda in 1991 opgericht.

Elone Hellemans (1930 – 2021)

In de decennia daarna breidde de stichting zich uit met nieuwe initiatieven als technisch onderwijs met een timmerwerkplaats, een bakkerij, een naaiatelier en tot slot de ondersteuning van middelbare scholieren en universiteitsstudenten. In de afgelopen decennia hebben naar schatting meer dan 1.000 jongeren dankzij de inspanningen van Elone zicht gekregen op een betere toekomst. Een prestatie waarvoor zij met een koninklijke onderscheiding is beloond.

Elone stuurde de activiteiten met straffe hand maar vooral ook met liefde voor de mensen van Kirinda. Een combinatie van karaktereigenschappen die ervoor hebben gezorgd dat het werk van de stichting een succes is geworden. Tot op het laatst bleef Elone als erevoorzitter nauw betrokken bij het werk van de stichting. Zoveel jaren na de oprichting van de stichting blijkt dit werk nog steeds nodig te zijn. Tot op de dag van vandaag geeft het bestuur daarom met liefde invulling aan de voortzetting van het werk dat Elone uit oprechte betrokkenheid met de bevolking van Kirinda is begonnen, en waarmee zij een prachtig opleidingsinstituut tot stand heeft gebracht.