Projecten

Stichting ‘Vrienden van Rwanda’ biedt (jonge) Rwandezen een betere toekomst door financieel steun te bieden bij:

Onderwijs aan kleuters
(groep 1 en 2), opgericht
door de stichting

Studiekosten
voor de

middelbare school

Onderwijs aan de
vakschool, opgericht

door de stichting

Studie-
en verblijfskosten
voor het HBO en universiteit

Centre Umubano

Het Centre Umubano wordt voor verschillende sociaal-culturele activiteiten in Kirinda gebruikt.

Kleuterschool

Centre Umubano wordt gebruikt als kleuterschool. Onder leiding van 3 kleuterleidsters wordt er enthousiast gespeeld, gezongen en geleerd. Er zijn twee groepen, een eerste klas voor kinderen van 3-4 jaar oud en een tweede klas voor leerlingen van 5-6 jaar oud. Op verzoek van ouders kunnen kinderen een schooluniform ontvangen die is genaaid door leerlingen van de vakschool.

Cursus Alfabetisering

In het centrum vinden ook cursussen alfabetisering plaats. Er zijn twee klassen, die twee keer per week bij elkaar komen. De cursisten variëren in leeftijd van 18 tot 70 jaar. Als de cursus is afgerond verstrekt de regering een certificaat.

Bibliotheek

Na schooltijd is het Centre Umubano in gebruik als bibliotheek. Men kan er de krant lezen, boeken lenen en driemaal per week TV kijken. Het meest bekeken programma is voetbal.

Middelbaar Onderwijs

Middelbaar OnderwijsWe bieden financiële hulp aan jongeren uit Kirinda die het niet kunnen betalen om naar de middelbare school te gaan. Hiervoor komen met name de allerarmsten en weeskinderen voor in aanmerking.

De scholier komt altijd uit Kirinda en wordt door de lokale coördinator in samenspraak met de lokale overheid geselecteerd, maar kan ook elders in het land naar school gaan. De overheid bepaalt namelijk de school waar de leerling naartoe gaat. De stichting ondersteunt momenteel 32 aantal leerlingen op de middelbare school.

VakschoolVakschool

We bieden momenteel een naaiopleiding aan. Deze leerlingen volgen ook algemene vakken als taal, rekenen, hygiëne en boekhouden.De leerlingen leren groenten verbouwen, konijnen te fokken, koeien te verzorgen en te melken. De vakschool heeft eigen grond en gebouwen om dit mogelijk te maken.

De timmermansopleiding is in 2020 omgezet in een zelfstandige onderneming, met de voormalige leraar van de opleiding als startende ondernemer. De onderneming maakt deuren, kozijnen en meubels voor de lokale bevolking. De onderneming ontwikkelt zich voorspoedig.

HBO en Universiteit

We bieden financiële hulp aan studenten die een opleiding op hbo en universitair niveau volgen.
De overheid geeft beurzen aan de studenten. Vrienden van Rwanda geeft financiële steun aan studenten voor levensonderhoud, boeken en wonen.