Ik wil iets bijdragen

Er zijn meerdere manieren waarop u Vrienden van Rwanda kunt steunen. U kunt de uitvoering van onze projecten steunen door een bedrag te doneren, eenmalig of periodiek. Ook kunt er voor kiezen om gericht een student één op één te sponsoren.

Op deze pagina leest u meer over de verschillende mogelijkheden. Gebruik de buttons om meteen naar het betreffende deel van de pagina te gaan.

Eenmalige gift
 
Periodiek schenken
Student 1 op 1
Nalatenschap
Kom in actie!

Een eenmalige gift

Wilt u doneren middels een éénmalige gift en vraagt u zich af hoe een bijdrage door ons wordt ingezet? Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten die gepaard gaan met het ondersteunen van onze leerlingen en studenten.

• 1 kleuter een jaar naar school: €12,50
• 1 leerling een jaar naar de vakschool: €50,-
• 1 student (die al een studiebeurs ontvangt) een jaar ondersteunen in levensonderhoud en huur: €360,-

Giften en donaties kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

Naam: Vrienden van Rwanda
IBAN: NL18TRIO 0212423215
BIC Code: TRIONL2U
Bank: Triodos Bank

U kunt ook een machtigingsformulier invullen. Print het formulier uit en verstuur het per e-mail of per post naar:

E-mail
vriendenvanrwanda@gmail.com

Post
Eemskanaal Noordzijde 26
9713 AB Groningen

Heeft u vragen over de wijze waarop u de stichting kunt steunen? Dan kunt u ons ook telefonisch bereiken op 050-8506725.

Hartelijk dank!

Periodiek schenken

U kunt per maand, kwartaal of jaar een vast bedrag doneren. Dit kan via een machtiging. Om dit te realiseren kunt u onderstaand machtigingsformulier invullen, en aan ons opsturen (per post of email). Een andere mogelijkheid om periodiek geld over te maken, is om dit zelf in te stellen via online bankieren.
 

Voordelig schenken
Vrienden van Rwanda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een periodieke gift aan een ANBI is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De voorwaarde is dat u uw periodieke gift voor 5 jaar vastlegt, in dat geval is de gift, zonder minimum of maximum bedrag, volledig aftrekbaar. Dit kan oplopen tot een belastingvoordeel van 52%.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

Wilt u uw periodieke gift voor 5 jaar (of meer) vastleggen en gebruik maken van het belastingvoordeel? Vul dan dit formulier in, stuur het per post of per mail naar ons op, dan nemen wij contact met u op.

Student 1 op 1

Als u meedoet aan het project Student 1 op 1 verbindt u zich financieel voor de duur van een opleiding aan één leerling of student. U biedt financiële bijstand voor het totale aantal jaren dat een jongere naar de middelbare school gaat of studeert aan de universiteit of het hbo. Hiermee maakt u een wezenlijk verschil in het leven van een jonge Rwandees (en zijn of haar familie) en zet u zich in tegen armoede. Door een jongere in staat te stellen te studeren geeft u hem of haar de kans om waardevol bij te dragen aan de samenleving en zelfstandig voor zichzelf en familie te kunnen zorgen.

Alle studenten die in aanmerking komen voor deze vorm van financiële ondersteuning voldoen aan de volgende criteria:

  • De student beschikt over een verklaring van armoede die is afgegeven door de lokale overheid
  • De student heeft de juiste eindcijfers behaald om deel te kunnen nemen aan de opleiding, en (in het geval van een universitaire of hbo studie) in aanmerking te komen voor een studiebeurs.
  • De student is woonachtig in Kirinda/de sector Murambi. N.B. Leerlingen uit de omgeving van Kirinda kunnen ook elders in het land geplaatst worden door de overheid
  • De resultaten worden gedurende de opleiding gevolgd.

Uw bijdrage

Optie 1 – middelbare school:
U steunt een leerling financieel gedurende de jaren dat de middelbare schoolperiode duurt. U draagt bij aan levensonderhoud, kost en inwoning en de kosten voor de boeken.

Optie 2 – universiteit of hbo:
De Rwandese overheid verstrekt studiebeurzen aan jongeren die niet in staat zijn de studiekosten te betalen. U steunt de student financieel in zijn of haar levensonderhoud, kost en inwoning en de kosten voor studiemateriaal. Dit gedurende het aantal studiejaren van de betreffende studie.

Wat doet Vrienden van Rwanda?
Wij zorgen voor de financiële verbinding tussen u en de leerling of student. Daarnaast geven wij u jaarlijks een update met de vorderingen van de leerling/student die u ondersteunt.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling dan kunt u het inschrijvingsformulier invullen en naar ons opsturen per post of per e-mail. Op dit formulier vindt u een overzicht van de kosten en kunt u aangeven waar u zich aan wilt verbinden. Na ontvangst krijgt u van ons een machtigingsformulier.

De overeenkomst gaat pas van start als er een leerling of student aan u gekoppeld wordt.

Nalatenschap

Stichting Vrienden van Rwanda is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat wij een nalatenschap volledig kunnen gebruiken voor het doel van onze stichting. Met een gift in het testament, groot of klein, kunnen wij onderwijsondersteuning blijven bieden aan jongeren in Kirinda.

Uw wens vastleggen
Door uw wensen vast te leggen in een testament houdt u zelf in de hand hoe uw erfenis wordt verdeeld. U kunt Vrienden van Rwanda bijvoorbeeld een geldbedrag nalaten of een percentage van uw bezit toewijzen. De notaris kan u daarbij adviseren en stelt ook het uiteindelijke testament op. Uiteraard bent u altijd vrij om uw testament in de toekomst aan te passen, zonder dat u ons daar enige toelichting over hoeft te geven.

Wilt u meer informatie over geld nalaten aan een goed doel, kijk dan op we website notaris.nl.

Gegevens voor de notaris
Naam: Vrienden van Rwanda
Postadres: Eemskanaal Noordzijde 26 9713 AB Groningen
Telefoon: 050-8506725
KvK-nummer:
 41185084

Kom in Actie!

U kunt ook een sponsoractie organiseren. Heeft u een leuk idee? Dan horen wij dit graag! Wij denken graag mee en komen graag helpen met de organisatie en uitvoering.

Hieronder een aantal ideeën:

  • Bent u lid van een kerk, club of vereniging? Dan komen wij graag een keer langs om een presentatie te geven over Vrienden van Rwanda. Wij merken dat dit mensen enthousiasmeert om te doneren aan of te collecteren voor de stichting.

  • Wordt er in de buurt een sponsorloop georganiseerd voor goede doelen? Wellicht is het mogelijk om Vrienden van Rwanda op te geven als één van de goede doelen.

  • Ook op basisscholen, middelbare scholen zijn soms mooie gelegenheden om een actie op te zetten voor de vrienden van Rwanda.

  • In veel supermarkten staat een goed doel gepresenteerd bij het inleveren van lege flessen. De emballagebonnen worden dan aan het goede doel gedoneerd. Is er een supermarkt bij u in de buurt die dit doet? Wij hebben een brief met informatie over de stichting die u kunt voorleggen aan de supermarkt manager. Ook hebben we een poster met informatie over Vrienden van Rwanda die in de supermarkt opgehangen zou kunnen worden.

We werken ook graag mee aan andere initiatieven. Tevens kunnen we materiaal (als foto’s, collectebussen, video’s en spullen uit Rwanda om te verkopen) beschikbaar stellen, zodat u zelf iets over Vrienden van Rwanda kunt vertellen.