Ik wil iets bijdragen

Er zijn meerdere manieren waarop u Vrienden van Rwanda kunt steunen. U kunt de uitvoering van onze projecten steunen door een bedrag te doneren, eenmalig of periodiek. Ook kunt er voor kiezen om gericht een student één op één te sponsoren.

Op deze pagina leest u meer over de verschillende mogelijkheden. Gebruik de buttons om meteen naar het betreffende deel van de pagina te gaan.

Eenmalige gift
Periodiek schenken
 
Nalatenschap
Kom in actie!

Een eenmalige gift

Wilt u doneren middels een éénmalige gift en vraagt u zich af hoe een bijdrage door ons wordt ingezet? Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten die gepaard gaan met het ondersteunen van onze leerlingen en studenten.

  • 1 kleuter een jaar naar school: €12,50
  •  1 leerling een jaar naar de vakschool: €50,-
  •  1 student (die al een studiebeurs ontvangt) een jaar ondersteunen in levensonderhoud en huur: €360,-

Giften en donaties kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

Naam: Vrienden van Rwanda
IBAN: NL18TRIO 0212423215
BIC Code: TRIONL2U
Bank: Triodos Bank

U kunt ook een machtigingsformulier invullen. Print het formulier uit en verstuur het per e-mail of per post naar:

E-mail
vriendenvanrwanda@gmail.com

Post
Gruttostraat 12
7948 DK  Nijeveen

Heeft u vragen over de wijze waarop u de stichting kunt steunen? Dan kunt u ons ook telefonisch bereiken op 050-8506725.

Hartelijk dank!

Periodiek schenken

U kunt per maand, kwartaal of jaar een vast bedrag doneren. Dit kan via een machtiging. Om dit te realiseren kunt u onderstaand machtigingsformulier invullen, en aan ons opsturen (per post of email). Een andere mogelijkheid om periodiek geld over te maken, is om dit zelf in te stellen via online bankieren.

Voordelig schenken
Vrienden van Rwanda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een periodieke gift aan een ANBI is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De voorwaarde is dat u uw periodieke gift voor 5 jaar vastlegt, in dat geval is de gift, zonder minimum of maximum bedrag, volledig aftrekbaar. Dit kan oplopen tot een belastingvoordeel van 52%.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

Wilt u uw periodieke gift voor 5 jaar (of meer) vastleggen en gebruik maken van het belastingvoordeel? Vul dan dit formulier in, stuur het per post of per mail naar ons op, dan nemen wij contact met u op.

Nalatenschap

Stichting Vrienden van Rwanda is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat wij een nalatenschap volledig kunnen gebruiken voor het doel van onze stichting. Met een gift in het testament, groot of klein, kunnen wij onderwijsondersteuning blijven bieden aan jongeren in Kirinda.

Uw wens vastleggen
Door uw wensen vast te leggen in een testament houdt u zelf in de hand hoe uw erfenis wordt verdeeld. U kunt Vrienden van Rwanda bijvoorbeeld een geldbedrag nalaten of een percentage van uw bezit toewijzen. De notaris kan u daarbij adviseren en stelt ook het uiteindelijke testament op. Uiteraard bent u altijd vrij om uw testament in de toekomst aan te passen, zonder dat u ons daar enige toelichting over hoeft te geven.

Wilt u meer informatie over geld nalaten aan een goed doel, kijk dan op we website notaris.nl.

Gegevens voor de notaris
Naam: Vrienden van Rwanda
Postadres: Gruttostraat 12, 7948 DK Nijeveen
Telefoon: 06-51789461
KvK-nummer: 41185084

Kom in Actie!

U kunt ook een sponsoractie organiseren. Heeft u een leuk idee? Dan horen wij dit graag! Wij denken graag mee en komen graag helpen met de organisatie en uitvoering.

Hieronder een aantal ideeën:

Bent u lid van een kerk, club of vereniging? Dan komen wij graag een keer langs om een presentatie te geven over Vrienden van Rwanda. Wij merken dat dit mensen enthousiasmeert om te doneren aan of te collecteren voor de stichting.

Wordt er in de buurt een sponsorloop georganiseerd voor goede doelen? Wellicht is het mogelijk om Vrienden van Rwanda op te geven als één van de goede doelen.

Ook op basisscholen, middelbare scholen zijn soms mooie gelegenheden om een actie op te zetten voor de vrienden van Rwanda.

In veel supermarkten staat een goed doel gepresenteerd bij het inleveren van lege flessen. De emballagebonnen worden dan aan het goede doel gedoneerd. Is er een supermarkt bij u in de buurt die dit doet? Wij hebben een brief met informatie over de stichting die u kunt voorleggen aan de supermarkt manager. Ook hebben we een poster met informatie over Vrienden van Rwanda die in de supermarkt opgehangen zou kunnen worden.

We werken ook graag mee aan andere initiatieven. Tevens kunnen we materiaal (als foto’s, collectebussen, video’s en spullen uit Rwanda om te verkopen) beschikbaar stellen, zodat u zelf iets over Vrienden van Rwanda kunt vertellen.