Contact

Vrienden van Rwanda
Eemskanaal Noordzijde 26
9713 AB Groningen
Telefoon: 050 – 8506725
Email: vriendenvanrwanda@gmail.com

Fiscaal nummer 804217385

 

De stichting ‘Vrienden van Rwanda’ heeft een bestuur dat als volgt is samengesteld:

Hans Westenbrink Voorzitter
Katy van Hasselt Secretaris
Monique Ferdinandus 1e Penningmeester
Colette Karwera 2e Penningmeester
David Muzigamfizi Liaison officer
Lauren Vegter Communicatie + public relations
Beatrice Schilstra Fondsenwerving
Elone Hellemans Erelid

 
Suggesties, aanvullingen voor de websites zijn welkom!