Bestuur

De stichting Vrienden van Rwanda heeft een bestuur dat als volgt is samengesteld:

Hans Westenbrink Voorzitter
Katy van Hasselt Secretaris
Monique Ferdinandus 1e Penningmeester
Colette Karwera 2e Penningmeester
David Muzigamfizi Liaison officer
Audrey Mussoni Communicatie
Beatrice Schilstra Fondsenwerving
Elone Hellemans Erelid