Over Vrienden van Rwanda

De stichting is opgericht door Elone Hellemans die meer dan 30 jaren werkte in Kirinda als verpleegkundige/verloskundige. Jaren leidde zij de opleiding voor verpleegkundigen. Gedurende haar tijd in Rwanda  kreeg zij veel te maken met kinderen die schoolgeld kwamen vragen voor middelbaar onderwijs en universiteit.

Ook groeide de behoefte aan kleuteronderwijs. Een kleuterschool werd in 1985 opgericht. Om de financiële steun in goede banen te leiden, werd in 1988 een stichting opgericht, deze stichting werd in 1991 officieel erkend als Stichting Vrienden van Rwanda.