Over Vrienden van Rwanda

De stichting is opgericht door Elone Hellemans die meer dan 30 jaren werkte in Kirinda als verpleegkundig en verloskundige. Jaren leidde zij de opleiding voor verpleegkundigen. Gedurende haar tijd in Rwanda  kreeg zij veel te maken met kinderen die schoolgeld kwamen vragen voor middelbaar onderwijs en universiteit.

Ook groeide de behoefte aan kleuteronderwijs. Een kleuterschool werd in 1985 opgericht. Om de financiële steun in goede banen te leiden, werd in 1988 een stichting opgericht, deze stichting werd in 1991 officieel erkend als Stichting Vrienden van Rwanda.

Extra informatie
Ingeschreven in het stichtingsregister van de K.V.K. in Utrecht onder nr. 41185084
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling volgens art.6 lid 33, Wet Inkomstenbelasting 2001
Fiscaal nummer 804217385