Vakschool

Doelstelling
Een opleiding voor ambachtelijke beroepen, zodat jongeren een vak kunnen leren en later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Activiteiten
De opleiding aan de vakschool duurt 2 jaar. Naast algemene vakken (zoals taal, rekenen, hygiëne, boekhouden) zijn er 3 studierichtingen. Naaien, koken/huishouden en de  timmeropleiding. We hopen de komende jaren te kunnen uitbreiden met een lasopleiding.

De leerlingen leren groenten verbouwen, konijnen te fokken en in de bakkerij met kantine lopen de leerlingen stage. Zo leren ze een winkeltje/zaak/atelier te runnen. De vakschool heeft eigen grond om dit mogelijk te maken. Een eigen koe met zo nu en dan een kalf levert een bijdrage aan de school: melk en mest! Momenteel zijn er 34 leerlingen, verdeeld over 2 klassen.

De timmeropleiding heeft een eigen werkplaats. Deze timmerwerkplaats is op veler verzoek opgezet. Er zijn veel jongeren die de 3-jarige middelbare schoolopleiding hebben afgemaakt maar niet verder hebben kunnen leren. Zij lopen vaak werkeloos rond. Deze jongeren kunnen met een timmeropleiding waarin zij behalve leren timmeren ook leren metselen, lassen e.d. mogelijk een baan vinden.