Student één op één sponsoren

Onderwijs en scholing zijn de beste investering tegen armoede. Het geeft kinderen de kans om later bij te dragen aan de maatschappij en stelt ze in staat zelfstandig voor zichzelf en hun familie te zorgen. De Stichting Vrienden van Rwanda zet zich er voor in, om kansarme kinderen uit Kirinda, de mogelijkheid te bieden om na het basisonderwijs, een middelbare school opleiding te volgen en/of door te studeren aan de universiteit. Binnen dit project verbindt u zich financieel voor de duur van de gehele opleiding of studie aan één leerling of student. U doneert voor deze “studieondersteuning”, waarbij u de financiële bijstand biedt voor het aantal jaren dat een kind naar de middelbare school gaat of studeert aan de universiteit (of HBO).

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van Rwanda worden de volgende criteria getoetst:
• Er is een verklaring van armoede afgegeven door de lokale overheid
• Diploma’s/eindcijfers worden opgevraagd
• Woonachtig zijn in Kirinda (Woonplaats en inwoner van de Sector Murambi)

Wat doet u concreet
1. Middelbare school: U steunt de leerling financieel gedurende de jaren dat de middelbare schoolperiode duurt. U draagt bij aan: levensonderhoud, kost en inwoning en de kosten voor de boeken. N.B. Leerlingen uit de omgeving van Kirinda kunnen ook elders in het land geplaatst worden door de overheid.
2. Universiteit (of HBO): De Rwandese overheid geeft studiebeurzen. U steunt de student financieel in zijn/haar levensonderhoud, kost en inwoning en de kosten voor studiemateriaal, gedurende het aantal studiejaren van de betreffende studie

Wat doen wij
Wij zorgen voor “de financiële verbinding” tussen u en een leerling of student uit Kirinda, die met uw geld naar school, of universiteit/HBO gaat. De Stichting geeft u jaarlijks een update met de vorderingen van de leerling/student die u ondersteunt.*
NB Middels het voordelig schenken (zie ook op deze site) kan dit belasting vrij als het “studieondersteunings”-traject 5 jaar of langer duurt.

Heeft u belangstelling dan kunt u onderstaand inschrijvingsformulier invullen, waarin u aangeeft waar u zich aan wilt verbinden (zie schema voor type “studieondersteuning” en kosten per jaar). U ontvangt dan een machtigingsformulier. De overeenkomst gaat pas van start als er een leerling/student aan u gekoppeld wordt.

Onder in het schema een overzicht met kosten voor een opleiding of studiejaar en de duur van verschillende opleidingen:

Heeft u vragen of voor meer informatie, mail naar: vriendenvanrwanda@gmail.com.

AANMELDFORMULIER Eén op één sponsoring Vrienden van Rwanda