Student 1 op 1

Onderwijs en scholing zijn de beste investering tegen armoede. Het geeft kinderen de kans om later bij te dragen aan de maatschappij en stelt ze in staat zelfstandig voor zichzelf en hun familie te zorgen. De Stichting Vrienden van Rwanda zet zich er voor in, om kansarme kinderen uit Kirinda, de mogelijkheid te bieden om na het basisonderwijs, een middelbare school opleiding te volgen en/of door te studeren aan de universiteit. Binnen dit project verbindt u zich financieel voor de duur van de gehele opleiding of studie aan één leerling of student. U doneert voor deze “studieondersteuning”, waarbij u de financiële bijstand biedt voor het aantal jaren dat een kind naar de middelbare school gaat of studeert aan de universiteit of het hbo.

Om als student in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van Rwanda worden de volgende criteria getoetst:

  • Er is een verklaring van armoede afgegeven door de lokale overheid
  • Diploma’s/eindcijfers worden opgevraagd
  • Woonachtig zijn in Kirinda (Woonplaats en inwoner van de Sector Murambi)

Wat kunt u doen?

  1. Middelbare school: U steunt een leerling financieel gedurende de jaren dat de middelbare schoolperiode duurt. U draagt bij aan: levensonderhoud, kost en inwoning en de kosten voor de boeken. N.B. Leerlingen uit de omgeving van Kirinda kunnen ook elders in het land geplaatst worden door de overheid.
  2. Universiteit of hbo: De Rwandese overheid geeft studiebeurzen. U steunt de student financieel in zijn of haar levensonderhoud, kost en inwoning en de kosten voor studiemateriaal. Dit gedurende het aantal studiejaren van de betreffende studie

Wat doen wij?

Wij zorgen voor de financiële verbinding tussen u en de leerling of student. De stichting geeft u jaarlijks een update met de vorderingen van de leerling/student die u ondersteunt.

Heeft u belangstelling dan kunt u het onderstaande inschrijvingsformulier invullen en naar ons opsturen. Op dit formulier geeft u aan waar u zich aan wilt verbinden (in het document vindt u de kosten). Na ontvangst krijgt u van ons een machtigingsformulier.

De overeenkomst gaat pas van start als er een leerling of student aan u gekoppeld wordt. 

Heeft u vragen of voor meer informatie, mail naar: vriendenvanrwanda@gmail.com.

Aanmeldformulier-Student 1 op 1

* Middels het voordelig schenken (zie ook op deze site) kunt u ook belastingvrij meedoen met Student 1 op 1 als. de studieondersteunings 5 jaar of langer duurt.