Nalatenschap

Een gift via uw testament
Met een gift in het testament, groot of klein, kunnen wij onderwijsondersteuning blijven bieden aan de allerarmsten in Kirinda, Rwanda.

Stichting Vrienden van Rwanda is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat wij uw nalatenschap volledig kunnen gebruiken voor het doel van onze stichting.

Uw wensen vastleggen
Door uw wensen vast te leggen in een testament houdt u zelf in de hand hoe uw erfenis verdeeld wordt. U kunt Stichting Vrienden van Rwanda bijvoorbeeld een geldbedrag nalaten of een percentage van uw bezit toewijzen. De notaris kan u daarbij adviseren en stelt ook het uiteindelijke testament op. Uiteraard bent u altijd vrij om uw testament in de toekomst aan te passen, zonder dat u ons enige toelichting hoeft te geven.

Wilt u meer informatie over nalatenschap, klik dan hier.

Gegevens voor de notaris
De volgende gegevens zijn nodig voor het opnemen van Stichting Vrienden van Rwanda in het testament:

Postadres: Eemskanaal Noordzijde 26, 9713 AB Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41185084
Mocht u vragen hebben neem gerust contact met ons op:
Telefoon: 050 – 8506725 of via e-mail: vriendenvanrwanda@gmail.com