De productie van kozijnen en deuren is gestart

In onze werkplaats worden nu deuren en kozijnen gemaakt voor de huizen in Kirinda. Deze huizen worden gebouwd voor de armsten in het gebied als sociaal project. Mooi dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren!

Stichting Vrienden van Rwanda ondersteunt sociaal project (Umuganda)

De stichting Vrienden van Rwanda helpt bij de bouw van huizen voor arme mensen in de sector Murambi waartoe ook Kirinda behoort. In samenwerking met de executive secretary (hoogste bestuurder van de sector Murambi) worden in onze timmermanswerkplaats kozijnen en deuren voor deze huizen gemaakt. Andere bouwmaterialen worden door de overheid beschikbaar gesteld. De huizen worden gebouwd door de gemeenschap (umuganda)in een sociaal project. Fijn om hier aan mee te kunnen werken! Wilt u ook bijdrasgen aan dit project? Ons rekeningnummer is NL18TRIO 0212423215 o.v.v. Umuganda.


Nieuwsbrief mei 2020

Onze nieuwsbrief van mei 2020 kunt u vinden onder Actueel – Nieuwsbrief.

Deze keer de introductie van ons nieuwe bestuurslid Audrey Mussoni, de 90ste verjaardag van onze founding mother Elone Hellemans en een reisverslag van Beatrice Schilstra die onze projecten in Kirinda bezocht. Veel leesplezier!

Indien uw gegevens niet correct zijn of indien u de nieuwsbrief liever digitaal of per post ontvangt, dan kunt u ons dat per e-mail laten weten op vriendenvanrwanda@gmail.com.

Opbrengst dubbeldooiers

De actie met de dubbeldooiers is weer achter de rug. Door het Coronavirus moesten we de actie vroegtijdig afbreken. De opbrengst was toch nog het mooie bedrag van € 1.700,–. We bedanken iedereen voor de medewerking en natuurlijk de familie Abma voor de eieren en Bakkerij Steenbergen voor het bakken van de cakes! De cakes die we niet meer konden verkopen hebben we beschikbaar gesteld aan de medewerkers van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Die waren er erg blij mee en dat is dik verdiend. Zo kwamen de cakes toch goed terecht.

Dubbeldooiers 2020

Ook dit jaar is er weer een actie met dubbeldooiers. Komende weken worden er door verschillende bestuursleden dubbeldooiers verkocht waarvan de opbrengst naar Vrienden van Rwanda gaat. We hopen dat we weer een mooi bedrag kunnen inzamelen!