Informatie voor donateur

Donaties kunnen overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer:

Triodosbank
BIC Code: TRIONL2U
IBAN: NL18TRIO 0212423215

U kunt ook een machtigingsformulier invullen. Print hem uit en verstuur per email of per post. Hartelijk dank!

Machtigingsformulier

Extra informatie
Kamer van Koophandel: 41185084

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgens art.6 lid 33, Wet inkomstenbelasting 2001

Fiscaal nummer 804217385