Stichting Vrienden van Rwanda ondersteunt sociaal project (Umuganda)

De stichting Vrienden van Rwanda helpt bij de bouw van huizen voor arme mensen in de sector Murambi waartoe ook Kirinda behoort. In samenwerking met de executive secretary (hoogste bestuurder van de sector Murambi) worden in onze timmermanswerkplaats kozijnen en deuren voor deze huizen gemaakt. Andere bouwmaterialen worden door de overheid beschikbaar gesteld. De huizen worden gebouwd door de gemeenschap (umuganda)in een sociaal project. Fijn om hier aan mee te kunnen werken! Wilt u ook bijdrasgen aan dit project? Ons rekeningnummer is NL18TRIO 0212423215 o.v.v. Umuganda.