Wijziging bank en rekeningnummer

Beste Vrienden,

Vanaf heden maakt de stichting nog van 1 rekeningnummer gebruik.

Het bankieren verloopt via de Triodosbank en de gewijzigde gegevens vindt u op de website onder het kopje doneren.

Er wordt gezorgd voor een overstapservice. Betalingen vanuit de oude rekeningnummers bij de ING en ABNAMRO worden dan doorgeleid naar de nieuwe rekening.

Als u gebruik maakt van een automatische incasso kunt u uiteraard zelf de gegevens wijzigen maar u krijgt daar ook persoonlijk bericht van. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot de mail: vriendenvanrwanda@gmail.com